ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 และ2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ และประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:55  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:55  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:54  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภาประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:54  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิจัย ระดับประเทศ ประจำปี 2557, 2558 และ 2562 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:54  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการนำเสนอผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:53  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:53  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,11:53  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..