ผู้บริหาร

ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2020
ปรับปรุง 08/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 31786
Page Views 35782
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 เสอเพลอ กุมภวาปี 0-4214-360-0
2 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา บ้านจีต กู่แก้ว 042-256109
3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ทุ่งฝน ทุ่งฝน 042-269039
4 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน 042910000
5 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาไหม บ้านดุง 042270199
6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา บ้านจันทน์ บ้านดุง 042138457
7 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา เมืองพาน บ้านผือ 042-910921
8 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ 042-258141
9 โรงเรียนคำยางพิทยา ผาสุก วังสามหมอ 042-251879
10 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วังสามหมอ วังสามหมอ 042-387593
11 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล บ้านยวด สร้างคอม 042219896
12 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ 042 -236229
13 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร จอมศรี เพ็ญ 042918100
14 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี 0-4223-7057
15 โรงเรียนราชินูทิศ 2 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี 042123114 หรือ 0818739209 หรือ 0803104343
16 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี 042-349065
17 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี เชียงพิณ เมืองอุดรธานี 042-214881
18 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โนนสูง เมืองอุดรธานี 042295600