ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessme
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระดับ AA 
โดยได้คะแนน 96.34 คะแนน
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2563,10:16   อ่าน 175 ครั้ง