ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
ชื่อผลงาน รูปแบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงรวมพลัง โดยใช้ Co-5 STEPs ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะสุจริต ของนักเรียนโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

ชื่อเจ้าของผลงาน ดร.อนุพงษ์  ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 228 ครั้ง