ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล ได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเพ็ญพิทยานุกูล
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:53   อ่าน 96 ครั้ง