ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานการพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานการพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:45   อ่าน 83 ครั้ง