ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คู่มือฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือฐานธนาคารปุ๋ยหมักรักษ์โลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 975.43 KB 12467
แผนการจัดการเรียนรู้ เวอร์ชั่น 3.3
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 โดยใช้ CO-5Steps บรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 19460
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 โดยใช้ CO-5Steps บรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.4 KB 19458
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 โดยใช้ CO-5Steps บรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 809.25 KB 19781