รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
-198 หมู่ 2 บ้านยวด   ตำบลบ้านยวด  อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
เบอร์โทรศัพท์ 042219896
Email : yingyuadpittayanukoon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :